१.  माती परिक्षण
इलेक्ट्रिकल वायरिंग
नर्सरी बनवणे
सौर उर्जेचा वापर 
कचरा व्यवस्थापन 
गांडूळ खत प्रकल्प
अन्न प्रक्रिया 
इंजिनिरिंग संकल्पना 
सांडपाणी पुनर्वापर